SERVICE-PAGINA TOMSSCHAAKBOEKEN.NL


      -      Redactiestatuut

-      Colofon/medewerkers

-      Privacy en vrije nieuwsgaring

-      Over het plaatsen van foto’s en de Wet op de Privacy

-      Over het gebruik van foto’s

 


COLOFON

 

Verslaggeving en foto’s:

Hans Berrevoets

Ben van Bloppoel

Aart Harms

Mark van Hulst

Cor Paans

Jerry van Rekom

Tom van Bokhoven

 

Probleemrubriek:

IM Henk Prins

 

(Schaak)columns:

Kees Klok

Willem Platje

 

Correspondenten:

Hans van den Beukel

Hans Nunnikhoven

Kees Wessels

 

Technische faciliteiten:

Fons Claessen
sponsored by brightersoftware.nl

 

Redactie:

Tom van Bokhoven

 

Algemeen adviseur:

Hans Berrevoets

 

Webbeheerder en -uitgever:

Tom van Bokhoven

 

REDACTIESTATUUT

De website tomsschaakboeken.nl,

waarin opgenomen Ander Dordrecht- nieuws, wordt onafhankelijk gemaakt om mensen de ruimte te geven te communiceren. Hiervoor worden normale journalistieke normen van zorgvuldigheid in acht genomen. De webbeheerder Tom van Bokhoven en door hem aangestelde medewerkers/ sters treden als uitgever op. Wanneer mensen op- en aanmerkingen hebben, kunnen zij dat mailen aan Tom van Bokhoven. In bijzondere gevallen zal hij deskundig advies aanvragen voordat een beslissing wordt genomen. Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed en is daarom creatief te gebruiken. De webmaster zal proberen dit in goede banen te leiden, zonder dat er sprake zal zijn van censuur. Wie zich op welke manier dan ook rechtvaardig benadeeld acht door openbaarmaking via de websites wordt gevraagd dit binnen zeven dagen nadat de informatie bekend mag worden geacht, dit door te geven. Daarna zal de webbeheerder, op basis van deskundig advies, een afweging maken om te zorgen dat een juiste beslissing wordt genomen.

 

Privacy en vrije nieuwsgaring

De website tomsschaakboeken.nl probeert altijd een juiste balans te zoeken tussen de beginselen van de vrije nieuwsgaring en de privacy. Gebeurtenissen die tot de meer intieme sfeer behoren, zullen altijd worden gerespecteerd of met respect worden behandeld. Openbare gebeurtenissen kunnen in het algemeen (schaak) belang openbaar worden gemaakt, zoals een publicatie op internet via tomsschaakboeken.nl is. Daarbij zal de website vanzelfsprekend blijven streven naar zorgvuldigheid, aangezien betrouwbaarheid een voorwaarde is voor een geloofwaardige website.

Mocht er een publicatie zijn, waarvan iemand toch vindt dat zijn of haar belangen worden geschaad, bijvoorbeeld in de privésfeer, dan wordt gevraagd te mailen met de webbeheerder.

 

Dat kan tot verschillende acties leiden, zoals verwijdering van het bericht, aanpassen van de boodschap door nog meer een balans te brengen tussen woord en wederwoord of elke andere actie ook, die recht doet aan een juiste balans tussen de uitgangspunten van de website en de persoonlijke levenssfeer. 

De webmaster realiseert zich, dat ieder een eigen beleving heeft van wat tot de eigen persoonlijke levenssfeer zal behoren. Daarom is daarvoor op voorhand niet een uniforme regeling te maken en past nu de uitspraak dat de website alle grondrechten hoog acht.

Correspondentie kan worden gericht aan webmaster Tom van Bokhoven:

  

 

Over het plaatsen van foto’s en de Privacywet

 

07.09.18

Ik nodig iedereen uit die bezwaar heeft tegen het plaatsen op deze site, van door mij gemaakte foto’s waarop hij of zij herkenbaar is, dit aan mij te melden, opdat ik de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van publicatie, kan nemen.

 

 

Tom van Bokhoven

webbeheerder tomsschaakboeken.nl

Emailadres:

 

Over het kopiëren en publiceren van foto’s

Op deze site zijn en worden regelmatig door mij gemaakte schaakfoto’s gepubliceerd. Deze dragen op hun manier bij aan een goed en leuk schaakleven in de Drechtstreek. Het staat de schaakclubs vrij deze foto’s te kopiëren en op hun site te plaatsen of op een andere wijze te publiceren. Ik verbind daaraan slechts één voorwaarde: het vermelden van de bron.

Dus “Tom van Bokhoven” en/of “tomsschaakboeken.nl”. Gelukkig is dat ook altijd gebeurd.

Ik maak deze opmerking nu, omdat er in een van weekbladen een foto is geplaatst, gekopieerd van mijn site. Onder de foto stond de naam van de afgebeelde persoon met als toevoegsel “privé bezit.” Dit is niet alleen onjuist – want privé noch bezit – maar getuigt ook van het ontbreken van respect voor de fotograaf.

Om misbruik te voorkomen geldt voor alle (niet alleen schaak-) foto’s:

Copyright tom van bokhoven * tomsschaakboeken.nl

Tom van Bokhoven

webmaster tomsschaakboeken.nl

21 november 2016