Persoonlijk

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Tom en Ank

 

tom en ank van bokhoven

 

 

hij: gepensioneerd declarant,

schaakliefhebber, oud RSB- en KNSB-speler,
ex H- en M- klasse

correspondentie-

schaak,

verzamelt schaakboeken

 

 

zij: kunsthistorica, Emil Nolde

adept,

verzamelt vazen, glaswerk,

woon- en
kinderboeken, tuiniert en

verzette bergen werk in De

Sterrenlanden

  

hij+zij:

4 kinderen

9 kleinkinderen

1 achterkleinkind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WEBMASTER

 

DORDRECHT - Een echte schaker blijft een echte schaker. Tom van Bokhoven (geboren 1936) is daarop geen uitzondering. Hij is nu de webmaster van tomsschaakboeken.nl. 

De sport boeit hem al bijna zestig jaar en misschien horen zijn wortels wel bij de enige echte wereldwijde Hollandse schaaktijd. Hij zegt daarover zelf anno 2007: ,,Ik ben in Rotterdam geboren op 20 mei 1936. Dat is op de dag van de eerste verjaardag van Max Euwe (dus ook 20 mei) als wereldkampioen".  Nederland was toen in de ban van de schaaksport en Euwe was het gezicht daarvan  .

 

Tom, die opgroeide in het Oude Noorden van Rotterdam in de Zwartjanstraat, werd in 1950 echt gegrepen door het schaakspel. ,,Het schaken pakte me in het nekvel door de krantenverslagen van het internationale toernooi in Amsterdam in 1950. Najdorf won dat".

Ook deze gebeurtenis van schaker Tom van Bokhoven staat niet op zichzelf. Het is wellicht de kern van zijn schaakleven: ,,Ik heb een hutkoffer vol schaakknipsels vanaf 1950 tot heden, waarvan t/m 1978 in boeken is verwerkt. Alles uit beschikbare kranten". *)

Historie is dus in goede handen bij Tom van Bokhoven.  ,,De schaaksport is in alle facetten boeiend. Daarom vind ik het zo leuk om daaraan op een moderne manier via internet uiting aan te kunnen geven. Deze communicatie gaat naar overal en komt van overal.

Noot tvb 26.04.14: Intussen zijn er bezoekers langs geweest uit meer dan 60 verschillende landen in alle werelddelen.

 

ELEKTRONISCHE

DE elektronische schaker van de Willige Dame werd tot op KNSB-niveau nog succesvol op de 64 velden. Praktijkschaak begon op zijn achttiende jaar: ,,Ik werd in 1954 lid van mijn eerste club en met onderbrekingen heb ik tot 1990 bij vier verenigingen contributie betaald." De Dordtse schaaktijd begon in zijn 39ste levensjaar. ,,Ik ben in 1975 in de Dordtse wijk Sterrenburg komen wonen".

In die tijd was er één club in de stad, dus werd Tom een jaar later lid van schaakclub Dordrecht. Op zijn eigen website is een foto te vinden van het team Dordrecht 2 uit 1977. Wie de namen leest, weet dat dat een sterk team was. De oude cracks maakten nog de dienst uit in Dordrecht 1 en de verjonging van onderaf, die door Piet Pluymert werd aangejaagd, begon vanuit Dordrecht 2.

Tom mocht zich in die jaren een subtopper noemen met ergens een toprating van 1950 ELO-punten. Hij deed mee aan het open-kampioenschap van de Drechtstreek, dat als Fokkertoernooi in de geschiedenisboeken staat.

 

,,Afwisselend heb ik me in het schaken ook onledig gehouden met een bestuursfunctie, met de redactie van een partijenrubriek en met de activiteiten van de Dordtse Jeugdschaakcommissie destijds olv de heer J.W. Sjoerdsma." De naam Sjoerdsma is zeker in de jaren zestig en zeventig en wellicht zelfs in de jaren tachtig van de vorige eeuw legendarisch in jeugdkringen. Hij was trouw bij alle jeugdtoernooien in de stad en hij organiseerde op zijn eigen manier. Sjoerdsma was punctueel en dat was begrijpelijk gezien zijn achtergrond als belastingambtenaar.

 

DECLARANT

Tom heeft als declarant gewerkt in de Rotterdamse haven bij een veem-, opslag- en distributiebedrijf. Een declarant verzorgt alle douaneformaliteiten m.b.t. in- uit- ,doorvoer en opslag van goederen. Gezien zijn kennis werd hij in de latere jaren van zijn werkzaam leven vanuit het lokale, nationale en Europese bedrijfsleven afgevaardigd in talloze - nationale en internationale (EU, Brussel) overleg-  en adviescommissies m.b.t. de toepassing en de wetgeving op douanegebied.

Tom zegt dan ook trots: ,,Onder meer het hier vermelde heeft me een Koninklijke onderscheiding opgeleverd".

 

In 1990 moest Tom het actieve schaak vaarwel zeggen, maar zijn interesse bleef. Dat kwam ook door zijn opstelling als schaker.  ,,Ik heb me altijd geïnteresseerd voor alle facetten van het schaak, zoals: partijspel (RSB, KNSB met Schiebroek), enkele jaren correspondentieschaak H- en M-klasse, problematiek en eindspelstudie".

 

COMPUTER

De computer ging tot zijn leefwereld behoren en Tom heeft voor die ontwikkeling altijd een open oog gehad.  ,,Ik ben ook altijd met computers in de weer geweest. Toen ik eenmaal gepensioneerd was kwam langzaam de idee om iets met mijn verzameling schaakboeken op internet te doen. Mijn site is na wat voorbereiding sinds begin 2006 op het net en ik word steeds enthousiaster en ik hoop mijn bezoekers ook.  Nu de site ook aspecten van het Dordtse schaakleven belicht en er ook een afspraak is met De Willige Dame twijfel ik daar niet aan."

Schaaksociëteit de Willige Dame debuteert daarom op het WWW dankzij de inzet en de samenwerking met Tom van Bokhoven.

Tom zoekt ook het (schaak) nieuws op. Zijn reportage van de simultaan van kampioen Pierre Smeets bij de Willige Dame is een treffend voorbeeld. De Rotterdammer van toen, voelt zich met zijn vrouw Ank nu helemaal Dordtenaar. ,,Mijn jongste dochter is een geboren en getogen Dordtse en zat ook op het Johan de Wittgymnasium". Verder deed hij vrijwilligerswerk bij MEE op de Kuipershaven.

Zijn vrouw, kunsthistorica, heeft ook de sporen in de stad verdiend. ,,Zij is altijd actief geweest in Dordt voor de peuterspeelzalen, KMTP en nu alweer jaren in de Sterrenlanden voor begeleiding van demente bejaarden"  

 

Noot tvb 14.10.12: Nu alweer jaren speelt zij bij  de Sterrenlanden een centrale rol bij de voorbereiding en organisatie van de maandelijkse rommelmarkt ten bate van de bewoners.

 

THUIS

Kortom: WEBMASTER TOM VAN BOKHOVEN is thuis in de stad Dordrecht en thuis in die historische plek de poffertjessalon VISSER met die al even historische schaaksoos de WILLIGE DAME.

 

Hans Berrevoets

februari 2007

 

Zie ook Interview door Kees van Tol in

AD De Dordtenaar van 6 maart 2007

 

*) 2018: De enorme hoeveelheid knipsels heb ik intussen bij het oud papier gedaan en de hutkoffer bij de Kringloop gebracht.